Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η  εμπορική εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων
καθώς επίσης και οι εργασίες διαμόρφωσης κτισμάτων ή άλλου είδους κατασκευών για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Επίσης διαθέτουμε υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η  εμπορική εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων καθώς επίσης και οι εργασίες διαμόρφωσης κτισμάτων ή άλλου είδους κατασκευών για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Επίσης διαθέτουμε υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η Εταιρεία μας παρέχει:

Η Εταιρεία μας παρέχει:

Επικοινωνία

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό ένας υπεύθυνος από το αρμόδιο τμήμα.