Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η  εμπορική εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων
καθώς επίσης και οι εργασίες διαμόρφωσης κτισμάτων ή άλλου είδους κατασκευών για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Επίσης διαθέτουμε υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η  εμπορική εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων καθώς επίσης και οι εργασίες διαμόρφωσης κτισμάτων ή άλλου είδους κατασκευών για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Επίσης διαθέτουμε υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η Εταιρεία μας παρέχει:

 • Συμβάσεις τουριστικής εκμετάλλευσης ακινήτων
 • Συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών
 • Συμβάσεις μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας ξενοδοχειακών μονάδων
 • Συμβάσεις τουριστικών πρακτόρων
 • Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας
 • Έκδοση αδειών και νομιμοποιήσεις τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας και εμπορικής εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής
 • Συμβάσεις και αδειοδότηση επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, ψυχαγωγικών και θεματικών πάρκων κτλ).

Η Εταιρεία μας παρέχει:

 • Συμβάσεις τουριστικής εκμετάλλευσης ακινήτων
 • Συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών
 • Συμβάσεις μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας ξενοδοχειακών μονάδων
 • Συμβάσεις τουριστικών πρακτόρων
 • Συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας
 • Έκδοση αδειών και νομιμοποιήσεις τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας και εμπορικής εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής
 • Συμβάσεις και αδειοδότηση επιχειρήσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, ψυχαγωγικών και θεματικών πάρκων κτλ).

Επικοινωνία

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό ένας υπεύθυνος από το αρμόδιο τμήμα.