Τα Οφέλη της Τεχνολογίας VoIP στις Επιχειρήσεις: Συνδυασμός Επικοινωνίας και Αποδοτικότητας

Η τεχνολογία VoIP (Voice over Internet Protocol) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την επικοινωνία μέσω φωνής μέσω του διαδικτύου. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει μια σειρά από οφέλη στις επιχειρήσεις, όπως: