ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MCK

O Όμιλος επιχειρήσεων MCK ιδρύθηκε το 2003, αποτελώντας την συνέχεια της επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας του κ. Εμμανουήλ Κοπελούζου.

Στον όμιλό μας, η πολυετής επιχειρηματική πείρα της οικογένειας συνδυάζεται αρμονικά με την δυναμική της νέας γενιάς διοίκησης, ώστε να προσφέρονται καινοτόμες, άρτιες και αξιόπιστες λύσεις και προϊόντα.

Με δραστηριότητες σε πολλούς τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης, ο Όμιλος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσφερόμενων λύσεων και προϊόντων.

Η έντονη παραγωγική δραστηριότητα, η συνεργασία εντός του Ομίλου, οι αξιόπιστες συνεργασίες και αντιπροσωπεύσεις, είναι η βάση ώστε να προτείνονται αποτελεσματικές εφαρμογές και να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου MCK βασίζεται σε τέσσερις θεμέλιους λίθους. Βάσει αυτών πορευόμαστε, εξελισσόμαστε, επιχειρούμε.

Επικοινωνία

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό ένας υπεύθυνος από το αρμόδιο τμήμα.